Auktorisation


Turridning
S venska Islandshästförbundet har tagit fram en modell för auktorisation av Islandshästanläggningar baserad på en grundnivå samt tilläggsnivåer där anläggningar,
turridningsfirmor, ridskolor och tränaranläggningar efter godkännande erhåller plakett som kan anslås på väl synlig plats och som visar att anläggningen uppfyller vissa grundkriterier uppsatta av SIF.

Med plaketten följer ett certifikat som tydligt anger vad auktorisationen står för.


Krav på godkänd anläggning:
Basnivå
– Godkänd anläggning
Plakett ”Godkänd anläggning”


Krav på godkänd anläggning:

1) För turridningar och ridskolor: Verksamheten skall vara besiktigad och godkänd av den kommun där verksamheten bedrivs. Erforderligt tillstånd för miljö- och hälsoskyddskontor
skall finnas. Kopia av detta insänds till SIF. 

Jordbruksverkets och djurskyddsbestämmelsernas föreskrifter och allmänna råd för djurhållning skall följas.

2) Företagsförsäkring, inklusive ansvar skall finnas. Kopia insändes till SIF.

3) Den godkända anläggningen skall betala en årlig licensavgift till SIF om 1 000 kr det första året och därefter 500 kr per år. Licensavgiften gäller för nästkommande tolvmånadersperiod. Tilläggsnivå - Turridningsföretag
Tilläggsskylt ”Turridningsföretag”
För att få anslå tilläggsskylten ”Turridningsföretag” ställs speciella krav som rör personalens utbildning samt hästarna. Krav på turridningsföretag:

4) Verksamheten skall vara besiktigad och godkänd av den kommun där verksamheten bedrivs. Erforderligt tillstånd för miljö- och hälskoskyddskontor skall finnas. Kopia av detta insänds till SIF. Jordbruksverkets och djurskyddsbestämmelsernas föreskrifter och allmänna råd för djurhållning skall följas.

5) Företagsförsäkring, inkl olycksfall och ansvar skall finnas. Även turledare skall vara olycksfallsförsäkrad. Kopia insändes till SIF.

6) Verksamhetsansvarig skall vara av SIF diplomerad ridledare (eller högre utbildning). Övriga som är engagerade i verksamheten skall ha dokumenterad hästvana och samtliga skall infria de krav som försäkringsgivare ställer.

7) Personer som leder turridningsgrupper skall vara medlemmar i SIF och vara minst 18 år.

8) Vid all uppsutten verksamhet skall hjälm användas av både ledare och deltagare.

9) Islandshästar som används i turridningen skall:
    a) vara registrerade i SIF
   
b) vara i lagom hull
    c) vara erforderligt tränad för att klara uppgiften
    d) vara helt frisk och ej visa några tecken som kan tyda på sjukdom eller skador

10) Turridningsföretagen skall betala en årlig licensavgift till SIF om 250 kr det första året och därefter 125 kr per år, exklusive licensavgiften för grundnivån, godkänd anläggning. Licensavgifterna gäller för nästkommande tolvmånadersperiod.


Ridskola
S
venska Islandshästförbundet har tagit fram en modell
för auktorisation av Islandshästanläggningar baserad på en grundnivå samt tilläggsnivåer där anläggningar,
turridningsfirmor, ridskolor och tränaranläggningar efter godkännande erhåller plakett som kan anslås på väl synlig plats och som visar att anläggningen uppfyller vissa grundkriterier uppsatta av SIF.

Med plaketten följer ett certifikat som tydligt anger vad auktorisationen står för.


Krav på ridskola.

11) Verksamheten skall vara besiktigad och godkänd av den kommun där verksamheten bedrivs. Erforderligt tillstånd för miljö- och hälsoskyddskontor skall finnas. Kopia av detta insänds till SIF. Jordbruksverkets och djurskyddsbestämmelsernas föreskrifter och allmänna råd för djurhållning skall följas.

12) Ridskoleverksamhetsansvarig skall vara av SIF diplomerad B-instruktör, (eller högre utbildning). Verksamhetsansvarig skall arbeta minst 60 % med lektionsverksamheten i ridskolan.

13) Islandshästar som används i ridskoleverksamheten skall:
    a) vara registrerade i SIF
    b) vara i lagom hull
    c) vara erforderligt tränad för att klara uppgiften
    d) vara ridna och utbildade kontinuerligt i minst ett år innan de sätts in i verksamheten för första gången
    e) vara helt frisk och ej visa några tecken som kan tyda på sjukdom eller skador

14) Vid all uppsutten verksamhet skall hjälm användas av både ledare och deltagare.

15) Företagsförsäkring, inkl olycksfall och ansvar skall finnas. Även instruktör skall vara försäkrad. Kopia insändes till SIF.

16) Ridskolorna skall betala en årlig licensavgift till SIF om 250 kr det första året och därefter 125 kr per år, exklusive licensavgiften för grundnivån, godkänd anläggning. Licensavgifterna gäller för nästkommande tolvmånadersperiod. venska Islandshästförbundet har tagit fram en modell
för auktorisation av Islandshästanläggningar baserad på en grundnivå samt tilläggsnivåer där anläggningar, turridningsfirmor, ridskolor och tränaranläggningar efter godkännande erhåller plakett som kan anslås på väl synlig plats och som visar att anläggningen uppfyller vissa grundkriterier uppsatta av SIF.

Mer information om Lappdals Islandshästar...


Välkommen önskar Tina von Dardel