Vägbeskrivning

Med GPS
Koordinater:
WGS 84 (lat, lon):
           N 59° 30.845', E 18° 18.594'
WGS 84 decimal (lat, lon):
           59.51408, 18.30990
RT90:
           6601975, 1641789
SWEREF99 TM:
           6601960, 687269

Med bil
Från E18 mellan Stockholm och Norrtälje
Tag av mot Åkersberga, trafikplatsnummer 187, väg 276. Kör väg 276. Före första rondellen och före centrum, ligg i vänsterfil och tag till vänster mot Smedby/Säby/Österåkers k:a/Domarudden och kör Sockenvägen. Följ huvudleden Sockenvägen. Passera fem (5) trafikljus för övergångsställen. Direkt efter femte trafikljuset tag vänster Båtstorpsvägen. Följ vägen rakt fram i 1,3 km. Ta höger vid skylt Lappdal/Lappdals Islandshästar 340 m.

Från E4 Arlanda/Uppsala
Tag av mot Upplands Väsby/Vallentuna, trafikplatsnummer 176, Glädjen. Tag till vänster i cirkulationsplatsen. Kör rakt fram vid trafikljusen in på Sandavägen och vidare på Täbyvägen. Följ skylt Norrtälje och väg 265 in på Norrortsleden. Följ Norrortsleden (väg 265) rakt fram, under E18 och in på väg 276 mot Åkersberga. Se vidare "Från E18 mellan Stockholm och Norrtälje"

Från E4 Häggviksavfarten/Häggviksleden
Tag av vid trafikplatsnummer 173, trafikplats Häggvik. Följ skyltar mot väg 265 och Norrtälje. Kör Häggviksleden som fortsätter som Norrortsleden. Följ Norrortsleden (väg 265) rakt fram, under E18 och in på väg 276 mot Åkersberga. Se vidare "Från E18 mellan Stockholm och Norrtälje"

Från E18 Stäket/Enköping
Tag av vid trafikplatsnummer 152, trafikplats Stäket och kör in på väg 267 Rotebroleden. Kör väg 267, tag höger mot E4 Stockholm. Tag av vid trafikplats nummer 173 följ skylt mot Norrtälje, väg 265. Kör vidare in på Häggviksleden och Norrortsleden. Följ Norrortsleden (väg 265) rakt fram, under E18 och in på väg 276 mot Åkersberga. Se vidare "Från E18 mellan Stockholm och Norrtälje"

Från väg 276 mellan Åkersberga C och Norrtälje
Tag av mot Domarudden/Ridskola/Sjökarby och kör huvudleden Sjökarbyvägen som övergår i Sockenvägen. Efter 2,7 km, omedelbart före sjätte (6) trafikljuset för övergångsställen, ta höger och kör Båtstorpsvägen. Se vidare "Från E18 mellan Stockholm och Norrtälje"

Bäste/bästa Bilförare!
Vänligen kör försiktigt sista 1,5 km och med extra låg fart de sista 350 m på grusvägen där barn, hästar, ryttare, hundar och vuxna uppträder som om bilar inte finns trots skymd sikt. På sommaren när grusvägen är kruttorr, vänligen dra inte upp damm. Titta i backspegeln! Dammet driver in över grannars och vår bostad.

Parkering
Du är välkommen att parkera på parkeringen bredvid bostadshuset. Gå ut till stallet.

Efter ankomst till Lappdal
Gå ut till stallet. Vi kommer på avtalat klockslag och tar för givet att du också passat tiden.

Med allmänna kommunikationsmedel 
Gå in på www.sl.se. Gå till "Reseplanerare". Fyll i vart du skall åka från. Efter "Till:" Skriver du  Solskiftesvägen, Österåker. Solskiftesvägen är namnet på närmsta busshållplats. Åkersberga station är namnet på närmsta järnvägsstation på Roslagsbanan.

Promenadväg från Solskiftesvägen busshållplats Gå gång/cykelvägen uppför och parallellt med Kvisslingbyvägen. Promenera Södra- och sedan Norra Atriumvägen och fortsätt rakt över vändplanen och in på en stig. Följ stigen cirka 200 m. Total gångtid cirka 7-11 minuter.

Efter ankomst till Lappdal
Gå ut till stallet. Vi kommer på avtalat klockslag och tar för givet att du också passat tiden.

Varmt välkomna önskar Tina, 070-699 89 92